Programy pro školy

Všechny programy je možné hradit čerpáním finančních prostředků ze ŠABLON. Nově je možné čerpat prostředky z Operačního programu JAK i pro neakreditované programy.
Programy probíhají formou otevřených programů, nebo je možné je realizovat po dohodě v konkrétní škole. 
Všechny programy povedou naši nejlepší a velmi zkušení lektoři POSITIVE.

Témata neakreditovaných programů:

Témata akreditovaných programů:

V návaznosti na získanou akreditaci MŠMT- 6259/2022-4-353 nabízíme realizaci akreditovaných programů pro pedagogické pracovníky (ZŠ, SŠ, aj.) v rámci DVPP.

Pokud máte zájem uspořádat tyto kurzy pro více zaměstnanců přímo ve Vaší škole, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám po domluvě vyhovíme.

Obchodní podmíny ZDE.