Otevřené programy

Právní minimum pro pedagogické pracovníky v praxi s Mgr. Caletkou

Seminář představí základní práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Zaměří se na konkrétní kazuistiky a praktické případy, zejména pak na možnosti řešení agrese směřované vůči pedagogickým pracovníkům při výkonu práce.

Cíle

 • Představit základní práva a povinnosti pedagogických pracovníků.
 • Poskytnout užitečný přehled napříč českým právním řádem a právní jistotu při řešení incidentů během pedagogické praxe, ať již během interakce
  s žáky nebo s jejich zákonnými zástupci.
 • Podpořit sebejistotu při řešení problematických situací, naučit se řešit možné incidenty efektivně již v počátcích.
 • Získat znalosti a jistotu ve využití správných a právních možností řešení jsou účinnou prevencí pro případné spory a jiná rizika

Obsah

1. Právní ochrana pedagogických pracovníků

 • Trestněprávní, občanskoprávní, správní a pracovněprávní úprava
 • Jak účinně postupovat v případě protiprávního jednání vůči pedagogovi
  • Verbální a fyzické útoky
  • Kyberšikana
  • Vyhrožování, vydírání
  • Mobbing ve školství
  • Možnosti řešení, doporučení postupu

2. Právní odpovědnost pedagoga a školy za žáky a studenty

 • Základní Práva a povinnosti dětí, žáků a studentů (a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků)
 • Protiprávní jednání pedagoga a jeho možné důsledky
 • Odpovědnost pedagogických pracovníků za děti, žáky a studenty
  • Incidenty během vyučování v místě, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby
  • Odpovědnost pedagogických pracovníků během akcí konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání (zotavovací akce, školy v přírodě, lyžařské výcviky)

Lektor

Mgr. Petr Caletka 

 je absolventem Právnické Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2016 pracuje v advokacii, v současné době působí jako advokát s   generální právní praxí se zaměřením na trestní, rodinné a občanské právo. V rámci výkonu advokacie zastává také funkce   opatrovníka či obhájce nezletilých v civilních i trestních řízeních a úzce spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí,   výchovnými a školskými zařízeními. Je také dlouholetým instruktorem a lektorem sportovních předpisů pro hráče, trenéry a   sportovní funkcionáře, především ve fotbale. Obvykle přednáší pro skupiny 30-50 účastníků. Jeho zpětná vazba je vždy výborná.   Působí i v několika spolcích, které se zabývají sportovní činností a prací s mládeží.

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 20.11.2023 9.00 - 13.00 REZERVOVAT TERMÍN

Místo konání

dle domluvy

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 2 300 Kč bez DPH za půldenní program.

Investice zahrnuje:

 • Přípravná schůzka
 • Program na míru vašim požadavkům
 • Školící materiály
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

Vybrané reference

Reference účastníků

 • Velmi poučné, výborné příklady z praxe.
 • Těším se na další seminář, byl zajímavý a přínosný, užitečný.
 • Výborná argumentace, vysvětlení dotazů, pěkné příklady.
 • Odborník – orientuje se v daných tématech.
 • Kvalitní výklad, znalost tématu.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na monika.putalova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.