Otevřené programy

Zvládání obtížných situací a praktická asertivita pro pedagogické pracovníky

Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLON.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, vedoucí pedagogičtí pracovníci, další pedagogičtí pracovníci. 

Cíl

Cílem tréninku je poskytnout pedagogickým pracovníkům a ředitelům škol základní dovednosti a nástroje pro zvládání konfliktů a dalších obtížných situací ve školním prostředí.

Specifické cíle programu jsou:
-          Poznat příčiny konfliktů ve školní praxi
-          Osvojit si techniky a nástroje k řešení konfliktů
-          Zorientovat se v obtížných situacích ve školním prostředí
-          Dokázat rozpoznat manipulaci a ubránit se jí
-          Umět využívat asertivitu v praxi

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací se zpětnou vazbou od lektora a návrhy na další zlepšení
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Řešení konfliktů ve škole

  -  Konflikt jako proces
  -  Příčiny konfliktních situací ve školní praxi
  -  Fáze řešení konfliktů
  -  Techniky a nástroje řešení konfliktů
  -  Styly jednání v konfliktu
  -  Typologie svízelných lidí
  -  Řešení konfliktních a obtížných situací
 • Obtížné situace ve školním prostředí

  -  Identifikace obtížných situací
  -  Typologie a znaky manipulátorů
  -  Kontramanipulace
  -  Jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci
  -  Co znamená empatie a její využití při řešení konfliktů
 • Asertivní jednání

  -  Základní principy asertivity
  -  Hlavní myšlenky asertivity
  -  Asertivní práva
  -  Asertivní techniky
  -  Přeskakující gramodeska
  -  Otevřené dveře
  -  Kompromis
  -  Asertivní NE

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 30.1.2019 9.00 - 16.30

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 2 800 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Občerstvení v průběhu tréninku
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na trénink společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na lucie.tokarykova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.