Otevřené programy

Efektivní komunikace s rodiči i kolegy

Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLON.

Cílová skupina

Ředitelé škol a školských zařízení, vedoucí pedagogičtí pracovníci, další pedagogičtí pracovníci. 

Cíl

Cílem tréninku je zlepšit komunikaci ředitelů škol a školských zařízení a dalších pedagogických pracovníků s rodiči i kolegy.

Specifické cíle programu jsou:
-          Osvojit si komunikační dovednosti ve školství
-          Poznat různé způsoby komunikace a uzpůsobovat je okolnostem
-          Seznámit se se specifikami telefonní komunikace
-          Odhalit bariéry v komunikaci

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací se zpětnou vazbou od lektora a návrhy na další zlepšení
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Komunikační dovednosti ve školní praxi

  -  Fáze komunikačního procesu
  -  Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci
  -  Pravidla aktivního naslouchání
  -  Empatie
  -  Princip win-win při vzájemné komunikaci
  -  Jak poskytnout a přijmout zpětnou vazbu
 • Způsoby komunikace

  -  Efektivní komunikace dle situace
  -  Kdy využít přímý kontakt, telefon, e-mail
  -  Osobnostní typy
  -  Komunikační styly
  -  Volba způsobu komunikace dle typu osobnosti
 • Efektivní telefonní komunikace

  -  Specifika telefonní komunikace
  -  Struktura telefonátu
  -  Navázání kontaktu
  -  Práce s hlasem
 • Neverbální komunikace, bariéry v komunikaci

  -  Řeč těla druhého
  -  Reakce na řeč těla druhého
  -  Prevence chyb v neverbální komunikaci

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 15.5.2019 9.00 - 16.30 REZERVOVAT TERMÍN

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 2 800 Kč bez DPH za jednodenní program.

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Občerstvení v průběhu tréninku
 • “POSITIVE” osvědčení
 • Dárek POSITIVE
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na trénink společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na lucie.tokarykova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.