Otevřené programy

Obchodní podmínky

Platba
Platba bude provedena na základě faktury, která bude vystavena v den konání kurzu.

Počet účastníků z jedné společnosti
Počet účastníků z jedné společnosti je omezen na 3 osoby, na základě dohody je možné jej navýšit.

Občerstvení
Občerstvení a obědy poskytované v průběhu kurzu jsou zahrnuty v investici. Účastníci budou mít jednu hodinu na oběd.

Zrušení
Účastníci mohou zrušit registraci ke kurzu společnosti Positive, jestliže oznámení o zrušení obdrží společnost Positive ne méně než 5 pracovních dní před začátkem kurzu. Oznámení o zrušení pozbývá účinku, jestliže jej společnost Positive obdrží méně než 5 pracovních dní před zahájením kurzu. V tomto případě jste však oprávněni poslat jiného účastníka na tento kurz. Positive si rezervuje právo na změnu termínů kurzů ve výjimečných případech. Přihlášeným účastníkům nabídne Positive nejbližší vhodný termín a nebude účastníkům / společnostem účtovat žádné příplatky. Positive nepřebírá odpovědnost za případné další ztráty způsobené odložením nebo zrušením kurzu.

Autorská práva
U všech běžných materiálů, případových studií a pracovních dokumentací patří autorská práva výhradně firmě Positive. Tyto materiály nesmějí být reprodukovány nebo předávány nikomu bez předešlého písemného souhlasu firmy Positive.

Důvěrnost
Positive neposkytne žádnou důvěrnou informaci o Vaší společnosti nebo jejich zákaznících žádné třetí osobě. Povinnost ochraňovat důvěrné informace o společnostech a jejich zákaznících se týká jak úmyslného, tak i náhodného zneužití.

Nároky
Positive se zříká jakýchkoli nároků na výsledky činností, které byly podloženy informacemi z našeho kurzu.