Otevřené programy

UDĚLEJTE SI POŘÁDEK A JASNO V GDPR!

UDĚLEJTE SI KONEČNĚ POŘÁDEK V OSOBNÍCH ÚDAJÍCH, SOUVISEJÍCÍCH PROCESECH, DOKUMENTECH A POVINNOSTECH VAŠÍ FIRMY!

Všechny firmy věnovaly nemalou energii i prostředky oblasti týkající se tzv. „GDPR“ a zdánlivě tuto oblast komplexně revidovaly.

 Přesto je skutečností, že naprostá většina firem v praxi není schopna zorientovat se v tom, jaké procesy má skutečně realizovat, jaké dokumenty používat, jak reagovat na žádosti týkající se osobních údajů ze strany žadatelů, státu, soudů atd., jaká má ve skutečnosti firma práva a jaké povinnosti v této oblasti.

 Policie ČR žádá při úrazu zaměstnance o poskytnutí kamerových záznamů firmy, je nutné je poskytnout? Může firma použít kamerové záznamy jako hlavní důkaz ve sporu o rozvázání pracovního poměru? Bývalý zaměstnanec, který se chce soudit s firmou, prostřednictvím svého právního zástupce požaduje přístup k osobním údajům, může se firma nějak bránit? Může zaměstnavatel soudu předložit ve sporu se zaměstnancem tajně pořízené zvukové nahrávky? Musí odbory uzavřít s firmou smlouvu o zpracování osobních údajů? Jak bude firma postupovat v případě toku osobních údajů s tzv. moderními odbory, které komunikují výhradně distančně, přes webové rozhraní či elektronicky? Jak přesně má firma vést tzv. záznamy (registry) o zpracování osobních údajů? Jaký výčet dokumentů je nutno archivovat, jaké jsou konkrétní archivační lhůty těchto dokumentů a jak je skartovat?

 Takové a další praktické otázky budeme společně řešit v rámci našeho unikátního semináře, který shrnuje naše konkrétní zkušenosti od soudů či z klientských případů, a umožní Vám nahlédnout na konkrétní řešení připravená tak, aby nevznikala rizika dle českých právních předpisů (včetně letošního nového zákona o zpracování osobních údajů), Nařízení GDPR, dosavadní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů i nejnovější judikatury českých soudů.

Seminář je vhodný pro: personalisty a HR manažery, firemní právníky, členy vedení společnosti a management

Seminář povede

Mgr. Eva Bernadet, renomovaná advokátka a uznávaná odbornice v pracovněprávní oblasti.

Její semináře jsou velmi oblíbené, nejsou obecnou přednáškou, ale srozumitelným právním poradenstvím pro Vás.

Eva Bernadet se ve své praxi dlouhodobě zaměřuje na pracovní právo a zaměstnanost. 
Více na Bernadet.cz.

Obsah

I. JAKÁ JSOU KONKRÉTNÍ PRÁVA A POVINNOSTI FIREM

 • Tzv. záznamní povinnost o zpracování osobních údajů (registry) – jak je konkrétně vést, jak je aktualizovat, v jakém rozsahu je předkládat při kontrole OIP či ÚOOÚ
 • Archivace a skartace – jaké konkrétní listiny je nutno uchovávat, dle jakých konkrétních předpisů, jak dlouho a kdy a jak přistoupit ke skartaci osobních údajů
 • Kamerové záznamy – jak je pořizovat, jak dlouho uchovávat, kdy je skartovat, jak s nimi nakládat v případě sporu se zaměstnancem
 • Zvukové záznamy – jak s nimi nakládat, komu je zpřístupnit
 • Fotografie zaměstnanců, citlivé osobní údaje zaměstnanců – jaká zde platí pravidla

II. JAKÁ JSOU KONKRÉTNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ

 • Osobní spisy zaměstnanců – je vůbec nutné je vést, jaký musí být jejich obsah?
 • Jaký je rozdíl mezi právem na nahlížení do osobního spisu a právem na přístup k osobním údajům?
 • Je povinností firmy umožnit bývalému zaměstnanci či jeho zástupci nahlédnout do osobního spisu či os. údaje? V jakém rozsahu a za jakých podmínek?
 • Přístupy do e-mailové pošty nepřítomného či bývalého zaměstnance

III.   JAKÁ JSOU KONKRÉTNÍ PRAVIDLA PRO TOKY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Policie ČR žádá o tzv. poskytnutí pomoci zaměstnavatele – tj. předání kamerových záznamů pracovišť a zaměstnanců – jak má firma postupovat?
 • Odborové organizace mají přístup k osobním údajům – musí uzavřít DPA nebo má být smlouva o zpracování součástí kolektivní smlouvy?
 • Jak bude fungovat proces toku osobních údajů vůči moderním odborům (komunikujícím výhradně distančně, tj. elektronicky, přes webové rozhraní atp.)?
 • Jak postupovat vůči zahraniční mateřské společnosti při předávání osobních údajů v rámci např. HR reportingu, a to i mimo EU?
 • Jakou konkrétní smlouvu uzavřít s externím zpracovatelem os. údajů, jak v ní ošetřit vše podstatné

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky

Cena

Účastnický poplatek za jednoho účastníka činí 2 900 Kč bez DPH.

Hodnocení účastníků uskutečněných seminářů

-       Super, díky
-       Velmi přínosné a zajímavé školení
-       Velmi oceňuji odbornost lektorky, děkuji za příjemně strávený čas :-)
-       Výborné, děkuji
-       Děkuji :-)
-       Super přednášející, naprostá spokojenost
-       Opět úžasný výkon - děkuji
-       Velice příjemný seminář, vedený smysluplně a byl využit do poslední minuty :-)
-       Velmi přínosné, doufejme, že tyto změny neprojdou :-)
-       Délka semináře - navrhuji prodloužit, témata jsou obsáhlá, výběr lokace školení - velmi chválím

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na trénink společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na lucie.tokarykova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.