Otevřené programy

Jste připraveni na kontrolu GDPR z dozorového orgánu? Co je nezbytné mít ošetřeno?

Již od konce května 2018 je v účinnosti tzv. GDPR / Nařízení EU 2016/679. Všechny společnosti a instituce vytvořily ke GDPR velké množství interní dokumentace, smluv, informací, webových formulářů, souhlasů apod. Ještě větší množství listin ke GDPR pak všechny firmy obdržely od svých obchodních partnerů, dodavatelů, poskytovatelů služeb aj. Firmy také realizovaly odpovídající, někdy velmi rozsáhlé, analýzy, nastavily ke GDPR zcela nové interní i externí procesy.

Umí však ve skutečnosti shora uvedené listiny a procesy firmy a jejich manažeři aplikovat v každodenní praxi?

Jak mají konkrétně postupovat – a na co se vlastně musí zaměřit – zodpovědné osoby nyní, kdy GDPR již musí být beze zbytku dodržováno a jeho principy mají být naplňovány v každodenním životě podniků?

Na které listiny, komunikace či procesy externích dodavatelů a partnerů musí firmy v oblasti GDPR reagovat?

Jaké smlouvy je opravdu nutno uzavřít a s kým?

Jaké dokumenty musí firma bezpodmínečně předložit třetím osobám – tj. klientům, dodavatelům atp.?

Vše shora uvedené je nutno znát, aby firmám nevznikala rizika v případě kontrolní činnosti dozorových orgánů či stížností a podnětů subjektů osobních údajů.

Odpovědi (nejen) na shora uvedené otázky se dozvíte v rámci pokračování cyklu GDPR.

Naše pokračování vychází především z konkrétních písemných stanovisek a názorů dozorových orgánů z oblasti osobních údajů jak v České republice, tak i na Slovensku, a z našich konzultací s nimi.

Seminář navazuje na úvodní téma „GDPR – Revoluce v ochraně osobních údajů“, a je na trhu unikátní vzhledem k praxi a zaměření lektorky a tím i praktickými a srozumitelnými návody pro každodenní praxi.

 

Seminář je vhodný pro: personalisty a HR manažery, podnikové právníky, vedení společností, členy statutárníchorgánů, prokuristy a top manažery, střední management, který má na starosti oblast GDPR

Seminář povede

Mgr. Eva Bernadet, renomovaná advokátka a uznávaná odbornice v pracovněprávní oblasti.
Její semináře jsou velmi oblíbené, nejsou obecnou přednáškou, ale srozumitelným právním poradenstvím pro Vás. Od účastníků má trvale vynikající zpětnou vazbu

Eva Bernadet se v rámci praxe své advokátní kanceláře denně setkává jak se soudci (a to včetně nejvyšších soudních instancí v ČR), tak i s experty dozorových orgánů. V oblasti osobních údajů úspěšně zastupuje klienty v řízeních před ÚOOÚ (dozorový orgán pro oblast GDPR), a to včetně správních řízení o uložení správních pokut, ale např. i v trestních řízeních z oblasti osobních údajů. Rovněž vzhledem k zahraniční právní praxi a vzdělání Eva rovněž disponuje know-how v uvedené oblasti prostřednictvím judikatury ESD, i spolupráce se zahraničními experty a neváhá poskytovat pragmaticky i prakticky zaměřené poradenství v uvedené oblasti.

Více na Bernadet.cz.

Obsah

I. GDPR krok za krokem a den po dni bez rizika dle doporučení dozorových orgánů

  • Jaké operace ohledně GDPR jsou podstatné z pohledu dozorového orgánu v ČR a na Slovensku?
  • Tzv. záznamní povinnost GDPR – jak vlastně funguje, kdo ji má plnit, jaký má mít rozsah a obsah?
  • Jak doložit splnění tzv. informační povinnosti při kontrole?
  • Jak reálně a v praxi splnit práva subjektu údajů (stížnosti, námitky, žádosti, podněty atd.)
  • Jak doložit při kontrole přijetí tzv. odpovídajících bezpečnostích opatření (k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů)?
  • Jak vést systém evidence zpracovávaných osobních údajů, jak vést osobní složky?

II. MODELOVÉ PŘÍPADY DOPADŮ GDPR NA VAŠI SPOLEČNOST

  • Jak reagovat na tzv. informace o zpracování osobních údajů od třetích subjektů (dodavatelů, poskytovatelů služeb, klientů, zákazníků, atd.)?
  • Souhlasy – musíme je udělovat a také získávat? Jak s nimi poté budeme nakládat?
  • DPA – Smlouvy o zpracování osobních údajů – musíme je opravdu uzavírat? Kdo je vlastně ve skutečnosti správce a kdo zpracovatel? Kdy se bude jednat o společné správce?
  • Jak revidovat smlouvy s třetími stranami (dodavateli, poskytovateli služeb, klienty, atp.) z pohledu GDPR?

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 11.9.2018 9.00 - 13.00

Místo konání

Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky

Cena

Účastnický poplatek za jednoho účastníka činí 2 900 Kč bez DPH.

Hodnocení účastníků uskutečněných seminářů

-       Super, díky
-       Velmi přínosné a zajímavé školení
-       Velmi oceňuji odbornost lektorky, děkuji za příjemně strávený čas :-)
-       Výborné, děkuji
-       Děkuji :-)
-       Super přednášející, naprostá spokojenost
-       Opět úžasný výkon - děkuji
-       Velice příjemný seminář, vedený smysluplně a byl využit do poslední minuty :-)
-       Velmi přínosné, doufejme, že tyto změny neprojdou :-)
-       Délka semináře - navrhuji prodloužit, témata jsou obsáhlá, výběr lokace školení - velmi chválím

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na trénink společnosti POSITIVE
Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na lucie.tokarykova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.
Potvrzením rezervace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. ZDE.