Interní tým

Ing. Lada Haisová

Na VŠE Praha dokončila inženýrské studium v oboru finance. V rámci studia sbírala zkušenosti především jazykové v různých koutech světa. V 90. letech působila ve významné vládní agentuře, kde získala velké zkušenosti především v reprezentaci České republiky v zahraničí a v jednání s významnými představiteli politické a byznys sféry. Několik let působila na marketingových a obchodních pozicích významných společností finanční a poradenské oblasti. Lada do firmy POSITIVE nastoupila v roce 1998 jako Sales Manager, od roku 2000 zastávala funkci ředitelky společnosti. Od roku 2009 se stala spolumajitelkou a jednatelkou firmy. Mimo řízení společnosti se podílí na projektech pro významné zákazníky. Mluví anglicky, italsky a rusky.

Lucie Idel Nachtigalová

Do společnosti POSITIVE nastoupila v roce 2005 s aktuální zkušeností z pozice manažerky kontaktního centra služeb významné telekomunikační společnosti. Lucie je odpovědná za vedení tréninků, jejich přípravu a průběžnou inovaci vzdělávacích modulů. Současně plní roli garanta vzdělávacích a poradenských projektů při spolupráci s externími spolupracovníky. Lektorskou činností se zabývá od roku 1995. Při své práci staví na zkušenostech z praxe. V manažerských trénincích využívá vlastní případové studie z vedení různě velkých týmů napříč obory. Dlouholetou obchodní a lektorskou praxi přenáší do tréninku prodejních a komunikačních dovedností. Dlouhodobě usiluje o to, aby trénink byl především praktický. Teoretické zázemí čerpá z celoživotního vzdělávání, významným zdrojem pro ni je čtyřletá psychoterapeutická fakulta a vzdělávací cyklus Řízení lidských zdrojů. V letech 2006 až do současnosti publikovala desítky odborných článků především v časopisech HR Fórum, HR Management.

Lucie Šmarcová (roz. Tokaryková, mateřská dovolená)

V listopadu 2014 nastoupila po mnohaleté praxi do společnosti POSITIVE, kde zastává pozici Account / Project manager. Obsahovou náplní této pozice je kvalitní vedení a organizace tréninkových programů, komunikace s klienty a lektory. Lucie má na starost také organizaci eventů (Snídaně s hostem, Setkání s inspirací, aj.) a konferenci ZÁKAZNÍK 2030. www.zakaznik2030.cz

 

 Monika Putalová

Monika působí na pozici Projektové koordinátorky od podzimu roku 2021. Má na starosti přípravu a realizační proces tréninkových programů, komunikaci s klienty a lektory. Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na ČZU v Praze, obor Provoz a ekonomika. Část studia strávila ve Švédsku a později vycestovala do Austrálie, kde se věnovala především studiu anglického jazyka. Monika má zkušenosti z oblasti produkce, organizace projektů a podpory týmů.

 Andrea Erboli (mateřská dovolená)

S bohatými zkušenostmi v péči o klienty zastává od roku 2019 ve společnosti POSITIVE pozici Sales / Project manager. Andrea zodpovídá za vedení celého obchodního případu od začátku až do konce. Částečně se podílí také na realizačním procesu, tedy vedením a organizací tréninkových programů včetně komunikace s lektory. 

 

 Johana Bernardová

Naše nejmladší posila v týmu je Johanka, studetka České zemědělské univerzity v Praze, obor Provoz a ekonomika, která zastává pozici Asistentky kanceláře. Podílí se na kompletaci přípravy tréninkových programů, udržuje kancelář "v hladkém chodu" a pomáhá při organizaci eventů.