Akce

OCHUTNÁVKOVÉ ODPOLEDNE na téma SYNERGOGIKA - prověřená metoda k dosahování změn

Odpor vůči změnám uvnitř organizace je mocnou silou, která může úspěšně blokovat i nejlépe myšlené a dobře prováděné iniciativy. Srovnávací studie časopisu Fortune dokládají, že více než 80 % změnových projektů ve firmách nenaplňuje očekávání do nich vkládaná. 
Jak tedy dosáhnout změny v myšlení a chování lidí, které povedou ke zvýšení výkonnosti firmy? Odpověď přináší synergogika - moderní metoda rozvoje organizací prověřená desítkami let a 7 milióny účastníků ve 42 zemích světa. 

ÚČAST ZDARMA
 
Program 
14:00 - 14:10 Zahájení 
Ing. Lada Haisová, Managing Director, POSITIVE s.r.o.
 • Kde jsme, kam a proč jdeme?
 • Rozšíření nabídky služeb o synergogické workshopy
14:10 - 15:40 Ochutnávka synergogické metody při dosahován změn

Vladimír J. Dvořák - uznávaný kouč, konzultant, duchovní otec synergogiky v ČR 
Jan Korbel - certifikovaný facilitátor synergogických workshopů, výkonný ředitel Synergogy Group
 • Aplikace moderní vědy v manažerské praxi
  • Prof. Dr. Robert R. Blake a Dr. Jane S. Mouton a jejich
    koncepce rozvoje organizací
 • Synergogika
  • moderní metoda osobního rozvoje a jiná cesta ke změně
  • 1 + 1 = 5
  • 60 let sbíraných zkušeností
  • ZDROJE x VZTAHY x VÝSLEDKY
  • není to sen, ale reálně dosažitelná skutečnost
15:40 - 16:00 Coffee break
16:00 - 16:45 Příklady použití synergogické metody při změnových projektech
 • Sdílení příkladů změnových projektů ve firmách (cíle, průběh, úskalí, výsledky)
 • Referenční projekty: Globus k.s., D.A.S. pojišťovna právní ochrany a.s., Sanofi Aventis s.r.o.
16:45 - 17:00 Diskuze, sdílení zkušeností
 
Hosté 
  Mgr. Vladimír J. Dvořák
Mezinárodně uznávaný konzultant, kouč, duchovní otec
a průkopník synergogické metody v České a Slovenské republice. 
Ve své praxi navazuje na zkušenosti z devítiletého pobytu
v Německu a působení na manažerských pozicích v automobilovém průmyslu. Od roku 1999 vedl pobočku poradenské společnosti Grid International pro Českou a Slovenskou republiku. Soustředí se na vytěžování potenciálu jednotlivců, týmů a firem. Spolupracoval na více než 50 firemních změnových projektech. Změnou provází nejčastěji top management. 
Je spoluautorem řady mezinárodně využívaných nástrojů pro leadership a týmové vztahy na základě synergogické metodiky Prof. Roberta Blakea a Dr. Jane Mouton.
 
  Ing. Jan Korbel 
Lektor, kouč, konzultant, facilitátor synergogických worskhopů, který se rozvojem lidí a organizací zabývá více než 12 let. Od roku 2011 působí ve společnosti Grid International CZ s.r.o. (nyní Synergogy Group) jako výkonný ředitel, konzultant a facilitátor. Rád vede programy a projekty využívající synergogickou metodu, protože vedou k viditelným změnám. 
Jan svým osobním přístupem v kombinaci s prověřenou metodikou dokáže nadchnout a vzbudit touhu lidí pro změnu.
 
Termín  8. 6. 2017, od 14:00 do 17:00 hodin..
 
Místo konání  EA Hotel Crystal Palace, na adrese Malá Štěpánská 17, 120 00 Praha 2
 
Společnost POSITIVE si vyhrazuje právo omezit počet účastníků z jedné společnosti dle celkového počtu přihlášených.

 

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKAV případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na lucie.tokarykova@positive.cz,
děkujeme Vám.